PEFC gelabeld hout

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor het milieu zijn we sinds kort voor heel ons gamma houten akoestische producten overgeschakeld op PEFC gelabeld hout.

PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification en biedt de garantie dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen.

Het gelabeld hout beantwoord aan de hoogste kwaliteitsnorm en is in alle brandklassen verkrijgbaar.

Product MAkustik Ma 04 & MAkustik Ma 20 Fine